_MG_1542De zon, een onuitputtelijke energiebron

Elektriciteit uit het stopcontact is kostbaar. Veel energie wordt opgewekt met fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. De voorraden van deze brandstoffen raken op termijn uitgeput. Hierdoor worden ze duurder, dus stijgt de prijs die u betaalt voor uw elektriciteit.

Naast de beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen zorgt de toepassing ervan voor een belangrijk aandeel in de hoeveelheid CO2 uitstoot. De gevolgen hiervan op de lange termijn zijn niet te overzien.

Om deze reden wordt reeds gedurende vele jaren onderzoek gedaan naar alternatieve energiebronnen.

De ideale energiebron is onuitputtelijk, levert geen vervuilende afvalproducten, is voor iedereen beschikbaar en voorziet in gratis energie.

Deze energiebron bestaat: de zon.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektrische stroom. Wanneer u een schuin of een plat dak tot uw beschikking heeft is het mogelijk om uw energiekosten te reduceren door de plaatsing van zonnepanelen.

Een aantal zaken zijn belangrijk:

  • De kwaliteit
  • De prijs
  • De terugverdientijd
  • De levensduur
  • De garantie